Lokaal C

Lokaal C, Een naam die verwijst naar het schoollokaal, de plek waar de kinderen dagelijks in aanraking komen met cultuureducatie. Maar ook een naam die verwijst naar ‘plaatselijk’. Lokaal C is een naam die verwoordt wat wij belangrijk vinden. Cultuureducatie gebruikmakend van de culturele kracht van de regio, maar vooral dichtbij en voor het kind. De C staat daarbij vanzelfsprekend voor Cultuur(educatie).

Lokaal C is de treffende naam voor het projectplan waarmee we in Noord Limburg uitvoering willen geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020.

Programmalijnen
Lokaal C bestaat uit drie programmalijnen.

  • Curriculum
  • Deskundigheidsbevordering
  • School & omgeving

Binnen deze programmalijnen zijn er activiteiten in de vorm van lokalen.

Proeflokalen en Testlokalen
In de eerste programmalijn ‘Curriculum’ richten we Proeflokalen en Testlokalen in. Nieuwe scholen kunnen aan de slag met het verbeteren of verankeren van cultuureducatie in het Proeflokaal. Vragen waarbij nog geen ervaring is opgedaan binnen CMK 2013-2016 worden in een Testlokaal onderzocht. De scholen die hebben meegedaan binnen CMK 2013-2016 kunnen binnen een Testlokaal een verdieping aanbrengen aan hun ontwikkellijn.

Leerlokaal, Gildelokaal en Broedlokaal
In de tweede programmalijn ‘Deskundigheidsbevordering’ richten we een Leerlokaal, Gildelokaal en Broedlokaal in. We bouwen met het Leerlokaal voort op de SIEN-academie zoals die in de huidige periode is ontwikkeld. Het Leerlokaal biedt informatie en scholing op vraag en op maat aan voor ICC’ers, leerkrachten en directies. Om de deskundigheid van cultuurmakers te vergroten, samen te leren en een community van cultuurmakers te vormen richten we een Gildelokaal in. Om de didactische vaardigheden van jonge cultuureducatoren te vergroten én om de onderzoekende houding van jonge leerkrachten (Pabo) te vergroten richten we een Broedlokaal in.

Veldlokalen en Buitenlokalen
In de derde en laatste programmalijn ‘School & Omgeving’ richten we Veldlokalen en Buitenlokalen in. In de regio worden diverse Veldlokalen gestart. In ieder geval één in elke gemeente. Deze Veldlokalen zijn bedoeld voor lokale cultuurmakers met als doel de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Binnen de Veldlokalen wordt onderzocht op welke wijze de relatie tussen scholen en hun culturele omgeving kan worden bevorderd. De nadruk kan gelegd worden op het inventariseren en versterken van de lokale infrastructuur (Culturele kaart), deskundigheidsbevordering (i.s.m. Gildelokaal) of ontwikkelen van binnen- en buitenschools aanbod.
Vanuit de Buitenlokalen worden naschoolse activiteiten ontwikkeld die aansluiten op het binnenschoolse aanbod.

Lokaal C in de regio Noord Limburg
Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering van Lokaal C zal intensief samengewerkt worden tussen onderwijs en culturele veld. Betrokkenheid en draagvlak bij gemeenten en provincie zijn een belangrijke voorwaarde bij het slagen van het dialooggestuurde project. De kennis opgedaan in de diverse lokalen van Lokaal C wordt middels bestaande en nieuwe kanalen gedeeld met onderwijs en het culturele veld.

Medio 2017 verwachten we een start te kunnen maken met de uitvoering.

Meer informatie over Lokaal C: